Kontakt


Hjørnet Venneslagården
(Sentrumsvegen 47)
Postboks 25
4701 VENNESLA

Tlf:   38 13 74 41/74 51
E-post: post@venneslagården.no
 

om oss
Hjørnet Venneslagården ligger i kjelleren/1 etg. av Venneslagården. Det er et tilbud for mennesker med psykiske problemer.
Den ene delen av tilbudet er samtaler med psykiatrisk sykepleier eller miljøarbeider. Dette tilbudet må søkes om (Det finnes egne søknadsskjema for dette….). Om søknaden blir innvilget får du tildelt en primærkontakt som du forholder deg til. Du kan komme på kontoret for samtaler eller få besøk i hjemmet. Hvor ofte det er behov for slik samtale avgjøres av deg i samarbeid med din primær kontakt.
Den andre delen av tilbudet er et dagsenter. Dagsenteret jobber ut ifra ulike smågrupper, ca fem stk på hver gruppe, som driver med ulike aktiviteter. For eksempel kan en delta på malegruppe, friluftsgruppe, en gruppe kun for menn eller aktivitetsgruppe der man lager alt fra smykker og strikker til å male glassfat. Det som blir laget kan kjøpes i dagsenterets egen butikk.. For å avgrense antall medlemmer i hver gruppe er også dette en aktivitet en må søke om å delta i. (egne søknadsskjema…..) Det finnes et åpent tilbud på dagsenteret. På ettermiddagene på tirsdager blir det servert kaffe, man kan lese aviser og snakke med andre mennesker.


Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Program