Kontakt


Hjørnet Venneslagården
(Sentrumsvegen 47)
Postboks 25
4701 VENNESLA

Tlf:   38 13 74 41/74 51
E-post: post@venneslagården.no
 

Pårørende/nærpersonerPårørende / nærpersoner.

I samfunnet generelt har det tidligere vært liten åpenhet og aksept for psykiske lidelser. Dette er i ferd med å endre seg. En naturlig konsekvens kan likevel være at pårørende går alene med mange tanker, og kan ha spørsmål og behov for informasjon. Vi på Hjørnet ønsker å ha fokus på pårørende sin situasjon.

Hjelpeapparatet rundt den du er pårørende til kan være til hjelp. Men det finnes også mye god informasjon ellers. Slik som skriftlig informasjonsmateriell, nettsider, eller ved å ta kontakt med organisasjoner som har fokus på pårørende sin situasjon.

Landsforeningen for Pårørende innen psykiatri Psykiatri (LPP):
LPP arbeider for å bedre livsvilkårene til pårørende og mennesker med alvorlige psykiske lidelser. LPP gir også råd og veiledning om hvordan en kan forholde seg til rollen som pårørende eller nærperson. Nettadresse: www.lpp.no
Kontaktperson for LPP i Vennesla kommune er Bjørg Blindbæk. Tlf: 38157819. Mob. 91325449.

Landsforeningen mot stoff (LMS): Hovedmålet er å yte hjelp og bistand til de pårørende. Slik som selvhjelpsgrupper, temakvelder, kurs for pårørende, støttetelefon. Nettadrsse: www.motstoff.no. LMS sitt lokallag har sine møter de tre første tirsdagene i måneden. Møtene er på Hjørnet, Venneslagården fra kl. 19.00 til kl. 21.30. Kontaktperson for LMS i Vennesla er Ingvald Kristiansen.

Råd og muligheter (ROM) er et brukerstyrt senter som holder til på Lund i Kristiansand. De har mange ulike tilbud, og ser på erfaringer både fra bruker og pårørende som stor verdi.
Netteadresse: www.rom.agder.no På denne nettsiden kan du også finne ulike lenker til nettsider som kan gi mye god informasjon.

Andungen tilbyr samtalegrupper for voksne barn av psykisk syke. Andungen holder til på Solvang Distriktspsykiatriske senter i Kristiansand. Nettadresse: www.andungen.sshf.no

www.morild.org er hjemmeside for deg som har far eller mor med psykiske problemer.


www.psykopp.no selger informasjonsmateriell og bøker om psykiske lidelser.


Pårørendekontakt på Hjørnet, Venneslagården: Tårån K. Pettersen.
Utskriftsversjon Utskriftsversjon

Program